godlo                logo22

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH 0 -3.

 

WAŻNE I PRZYDATNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

  1. Nauczanie języka angielskiego w klasach 1 – 3 oraz oddziałach zerowych a podstawa programowa:

PODSTAWA PROGRAMOWA TO PODSTAWA FUNKCJONOWANIA, OBOWIĄZUJĄCE NA TYM ETAPIE ZESTAWY CELÓW I TREŚCI NAUCZANIA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI.

Zgodnie z założeniami kształcenia zintegrowanego przy okazji uczenia się języka angielskiego dzieci nabywają zintegrowanych umiejętności pisania, czytania i liczenia, a sposoby rozwijania tych umiejętności dostosowane są do realiów polskiej szkoły.

Podręcznik z języka angielskiego rozwija także zdolności plastyczne i muzyczne dzieci. W podręcznikach zamieszczone są zadania zachęcające do wykonania rysunków czy innych prac plastycznych, często pod dyktando angielskiego lektora czyli z nagrania, co przy okazji jest ćwiczeniem rozumienia mowy. Podręczniki zawierając wiele rytmicznych piosenek, co ułatwia poznanie słownictwa i jest jego bazą na podstawie dzieci dalej się uczą języka obcego. Dzieci poznają język obcy, czyli tzw nową, obcą linię melodyczną i najłatwiej zapamiętują słownictwo przez piosenki. Wspomniane prace plastyczne do dokończenia w domu są powrotem dziecka do treści z lekcji co stwarza okazję do przypomnienia sobie tematu i słownictwa z lekcji.

 

  1. Podręczniki na języku obcym:

Ćwiczenia, czy dotychczasowo stosowane podręczniki to miejsce pracy ucznia. W kolejnym punkcie stosowanych metod do tego powrócimy.

Podręczniki zawierają:

- liczne piosenki i ciekawe aranżacje, rapy, wierszyki dla dzieci co jest nośnikiem struktur językowych.

- W książkach mamy sympatycznych bohaterów otwierających uczniów na proces nauczania przez chęć śledzenia ich przygód w komiksach i opowiadaniach.

- Naklejki i wycinanki, płyta CD stanowią urozmaicenie form pracy.

- Ciekawe ćwiczenia w formie zabawy zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji.

- Zawierają elementy kultury anglosaskiej dopasowane do wieku i poziomu językowego dzieci.

 

  1. Nauka języka obcego a poziom rozwojowy dzieci:

Nauka w wieku wczesnoszkolnym:

Dlaczego bawiąc uczysz się?

Małe dzieci nie mają zapamiętywania dowolnego. Zachowują w pamięci to, na co zwróciły uwagę, nie towarzyszy temu jednak świadome nastawienie: chcę zapamiętać.

Dzieci nie wiedzą jeszcze, że mają coś takiego, jak pamięć i że mogą w niej rejestrować co chcą.

Małe dziecko najlepiej zapamiętuje w zabawie, a recytowanie łączy z ruchem i gestami.

Rozwój umysłowy i ruchowy idą u dzieci w parze. Dlatego nazywanie czynności ułatwia zapamiętywanie i wykonywanie poleceń, a zabawy ruchowe sprzyjają rozwojowi myślenia.”

Prof. Edyta Gruszczyk Kolczyńska

 

Tak więc wiek rozwojowy nauczanych dzieci wymaga stosowania wielorakich metod. A nowoczesne metody to metody aktywne, mądrze brzmiące WAK.

Co to jest?

W – wizualizacja

A – audializacja

K – kinestetyka

 

BO DOBRE ZAJĘCIA TO TAKIE,

NA KTÓRYCH DUZO SIĘ DZIEJE

DLA:

- WZROKOWCÓW

- SŁUCHOWCÓW

- KINESTETYKÓW

 

Czyli dla dzieci mających pamięć wzrokową, słuchową i dla tych którzy zapamiętują ruchem i lubią się ruszać, a w tym wieku lubią wszystkie dzieci.

Powszechnie stosowana metoda na języku obcym to tzw TPR czyli:

Tothal Physical Response - czyli reagowanie całym ciałem. Pokazując ciałem i gestami treść piosenki dziecko łatwiej i szybciej się uczy, pokazuje, że rozumie o czym śpiewa, daje upust swojej energii i uczy się przez tzw przeżywanie. Łatwiej zapamiętujemy przecież to, co nam się podoba i kojarzy się ze świetną zabawą.

  1. Język angielski w klasach najmłodszych to wstęp do poważnej i gramatycznej nauki w klasach starszych Dlaczego kontakt z językiem obcym jest tak ważny już w młodszym wieku wczesnoszkolnym?

- umożliwia wczesny łatwy start w nauce języka obcego

- wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka

- wykorzystuje niebywałą chłonność umysłu i łatwość przyswajania w tym wieku

- pobudza naturalną ciekawość

- jest zgodne z aktualnymi potrzebami i trendami

- zapewnia kontakt z językiem obcym w formie zabawowej, stymulującej stopniowo proste wypowiedzi ustne

- wzbudza i umacnia motywację do nauki języka obcego

- pomaga dostrzegać związki pomiędzy treściami nauczania w języku polskim i angielskim, jest z nimi zintegrowany

- rozwija w dzieciach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe

 

DRODZY RODZICE! REASUMUJĄC!

Nauczanie języka obcego w młodszym wieku ma na celu pobudzenie zainteresowania dziecka językiem obcym, uwrażliwienia na obco brzmiący język spotykany coraz częściej w życiu codziennym i wykształceniu zachowań sprzyjających przyswajaniu języka.

Nauka języka angielskiego jest ściśle zintegrowana z programem edukacji wczesnoszkolnej, a potem spójna z programem języka na dalszych etapach.

Każde dziecko może uczestniczyć w procesie nauki języka obcego tak, jak każde dziecko może kopać piłkę, jeździć na rowerze, grać na instrumencie czy uczyć się matematyki. Efekty będą zależne od współpracy rodziców z nauczycielem, czego sobie i państwu życzymy!

 

mgr Krystyna Kiszel

 

mgr Klaudia Banaś

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com