godlo                logo22

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Książki należy szanować i dbać o nie a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
  3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (klasy I-III na okres dwóch tygodni, klasy IV-VI na jeden miesiąc)
  5. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń a także przedłużyć termin zwrotu książki.
  6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
  7. Książki są wypożyczane na okres ferii zimowych oraz przerwy świąteczne.
  8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
  9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły potwierdzenia zwrotu książek do biblioteki.
  10. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
3. W czytelni obowiązuje cisza.
4. Czasopisma i inne materiały odkładamy na miejsce.
5. Stanowiska komputerowe są udostępniane za zgodą bibliotekarza.
6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
7. Zabrania się samowolnego używania nośników elektronicznych oraz telefonów komórkowych a także spożywania posiłków.
8. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
9. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
10. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem czytelni.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com