godlo                logo22

 

Informacje


 

Od 17 grudnia obowiązują w szkole karty magnetyczne do wejść i wyjść ze szkoły.

 

Procedura użycia kart magnetycznych w SP 27

1. Przy wejściu i wyjściu ze szkoły należy przyłożyć kartę magnetyczną do czytnika, który otworzy drzwi, oraz zarejestruje godzinę wejścia i wyjścia ze szkoły.
2. Uczeń, który wszedł do szkoły z początkiem lekcji nie będzie mógł jej opuścić przed zakończeniem zajęć, ponieważ w systemie zakodowany jest plan lekcji.
3. Nie przyłożenie karty skutkuje nie otwarciem drzwi jak też nie odnotowaniem obecności w dzienniku elektronicznym.
4. Opuszczenie szkoły w trakcie zajęć będzie możliwe po okazaniu pisemnego zwolnienia od rodziców pracownikowi szkoły dyżurującemu na portierni.
5. Rodzice, którzy posiadają kartę wchodzą  na teren szkoły według takiej samej zasady jak uczniowie z kartą.
6. Rodzic nie posiadający karty musi wpisać się do zeszytu rejestru wejść i wyjść znajdującego się przy portierni. Po dokonaniu wpisu drzwi zostaną otwarte przez osobę dyżurującą.
7. W przypadku zgubienia karty, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na portierni  oraz w sekretariacie szkoły, ponieważ zostanie ona zablokowana.
8. Pierwsza karta dla ucznia jest bezpłatna. Wyrobienie nowej karty lub jej zakup wynosi 10 zł.
9. Wejście do szkoły i wyjście dla poszczególnych klas jest opisane na drzwiach wejściowych i wyjściowych.
 Klasy 1-2 po lewej stronie wejścia do szkoły
 Klasy 3-6 po prawej stronie wejścia do szkoły

 


 Znalezione rzeczy

 

Pozostawione lub znalezione w szkole części garderoby będą przechowywane przez okres 2 tygodni.

Nie odebrane ubrania zostaną przekazane na cel charytatywny.

 

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com